Intressant gårdsträff i Sörmland

Igår bjöd Södermanland- och Örebrokretsarna in till en gårdslunch på Womtorp, strax utanför Eskilstuna i Sörmland. Cirka 35 personer mötte upp.

Växa Sveriges veterinärer Margareta Båtelsson och Helena Stenebo fanns på plats och svarade på frågor om hur parasiter kan hanteras med betesplanering, träckprov och avmaskning. Monica Ängehult från länsstyrelsen informerade om möjligheterna att stödutfodra på bidragsbeten. 

Dessutom kunde man ta sig en titt på den nya foderanläggningen på gården ”One2feed”, titta på hur majsen ser ut i år och diskutera majsodling, samt träffa Emma Duvelid, ny produktionsrådgivare i Flen.

För fler bilder, se Växa Sveriges sida på Facebook: https://www.facebook.com/vxasverige/. Här finns också bilder på ytterligare två medlemsträffar som varit i veckan. Dels har Västgöta Väst har medlemsträff på Lagmansholm utanför Vårgårda. Dels har det varit sommarträff med gårdsbesök i Dalsland. 

Medlemsträff på Womtorp