Kalenderårskörningen i Kokontrollen är klar!

Nu är körningen av årsdelen för kalenderåret 2016 klar.

Besättningsredovisning A + B finns nu uppdaterad i ”Kokontroll & Härstamning Dokumentarkiv” på Min sida.

Alla besättningar som gjort en provmjölkning efter 2016-11-30 är med i kalenderårskörningen. Inga utskick per post görs av redovisningarna utan de ligger enbart lagrade digitalt. Enskilda kor och grafiska redovisningar körs inte och de föreningssummor som redovisas på

Besättningsredovisning A och B är samma summor som redovisades för kontrollår 2016.

Eva Stormwall
Kokontrollen