Lyckad Kött- och Mjölkdag på Gotland

Cirka 155 personer mötte upp på Lövsta för årets Kött- och Mjölkdag, både för att lyssna på intressanta föredrag och träffa kollegor.

De inledande föredragen tog upp flera viktiga frågor om företagande. Hanna Nilsson, produktionsrådgivare på Växa Sverige, började med att ställa frågan:

– Styr företaget din vardag eller vardagen ditt företag?

Sedan fortsatte Stefan Nypelius från LRF Konsult med ett pass om hur man kan kombinera produktivitet och arbetsglädje, nog så viktigt i perioder när lönsamheten är pressad. Björn Cedergren, mjölkföretagare på Christinelunds gård i Kalmar, gick igenom framgångsfaktorerna för deras företag. Ytterligare en programpunkter var ljusets betydelse för välbefinnande och produktionen hos nötkreatur, av Sigrid Agenäs från Sveriges lantbruksuniversitet och foderutveckling med Lantmännen.

– Sigrid Agenäs föredrag var oerhört bra, vet ni att flugor inte dras till rött ljus? Och att alla behöver mörker men olika mycket, sinkor mer mörker än laktererande, och att det blir mer mjölk om kor får ha det mörkt ett antal timmar, säger Margareta Båtelsson, chefsveterinär på Växa Sverige, som varit med att arrangera dagen. 

Magnus Dahlbom från Arla avslutade dagen med att bland annat berätta om Visby Mejeriets utveckling, just nu lanserar Arla Gotlands lantmjölk i Stockholm - Premiummjölk för 14 konor per liter. Summa summarum har det varit en mycket uppskattad dag och vi är glada att kunna erbjuda den här mötesplatsen på Gotland.

Bilder från Hanna Nilssons föredrag. Fler bilder från dagen på Växas Facebooksida.