Mjölkprisanalysen uppmärksammas i examensarbete

Roligt att vår rådgivningstjänst Mjölkprisanalysen har uppmärksammats i ett examensarbete på Sveriges lantbruksuniversitet.

Examensarbetet har titeln ”Mjölkavkastningens betydelse för lönsamheten hos mjölkföretagare” och har gjorts av lantmästarstudenterna Anton Månsson och Per Skyggesson. De har valt ut 30 konventionella gårdar som de kontaktat och analyserat ekonomin för. De kunde inte påvisa något samband mellan mjölkavkastning per ko och lönsamhet.

– Det kan också vara så att en del gårdar passerar ekonomiskt optimum när de höjer mjölkavkastningen, säger Claes Åkerberg, ekonomirådgivare på Växa Sverige. Även om du har ett kanonresultat när det gäller produktionen är det ingen garanti för lönsamhet.

Växa Sverige har gjort ett 70-tal Mjölprisanalyser och resultatet visar att bland de lönsamma mjölkgårdarna finns både stora och små gårdar, såväl besättningar med mjölkrobot som uppbundna kor och besättningar med höga respektive låga avskrivningar. Det gäller som mjölkföretagare att optimera de egna förutsättningarna.

Vill du göra en Mjölkprisanalys i din besättning, kontakta din produktionsrådgivare eller Claes Åkerberg. Mjölkprisanalysen hjälper dig att identifiera dina starka och svaga sidor och att sätta in rätt åtgärder i produktionen, som ger störst utbyte ekonomiskt.

Här kan du läsa mer: Mjölkprisanalysen