Sänkt grundavgift för semin

För att gynna våra trogna kunder, som är medlemmar i Växa Sverige, har vi sänkt grundavgiften för assistent- och djurägarsemin till 35 kronor.

Förändringen med sänkt pris grundavgift görs för att öka konkurrenskraften hos dig som är kund och medlem hos oss. Genom sänkningen får vi dessutom en enhetlig prissättning i grundavgift semin och grundavgift för kor och kvigor till 35 kronor för våra medlemmar. Vi vill också påminna om att vi redan vid årsskiftet sänkte priset för avhorning med 10 kr för alla våra kunder.

Som medlem i Växa Sverige har du alltid ett konkurrenskraftigt pris på våra produkter och tjänster.

Utdrag ur Växa Sveriges prislista:

Kronor per djur för medlemmar

  • Grundavgift ko och kviga
    Nytt pris 35 kr * (tidigare 44 kr)

  • Avhorning inklusive bedövning
    Nytt pris 35 kr * (tidigare 45 kr)

  • Avhorning inklusive bedövning och smärtlindring 
    Nytt pris 45 kr * (tidigare 55 kr)

För kunder som inte är medlemmar i Växa Sverige är grundavgiften för ko och kviga 100 kr per djur.

Gäller från 1 juli 2017

Logga in på Min sida för att se hela Växa Sveriges prislista 2017.