Aprilskämt 2017: Ny app för att tolka Rosas råmande

Äntligen är vi framme och kan lansera ett nytt verktyg för perfekt översättning av råmanden. Växa Sverige tillsammans med Bovino Institute lanserar en ny app, kallad Koogle Translate, som gör det möjligt för dig att översätta kornas råmande direkt i telefonen. Detta kan hjälpa dig att fånga upp signaler om kornas hälsotillstånd och behov på ett tidigt stadium.

Verktyget ersätter inte insamlade besättningdata och analyser, men det kan vara ett bra komplement för alla som har mjölk- och köttbesättningar och som vill veta mer i klartext om djurens faktiska önskemål.

Om du misstänker att något inte står rätt till, ser snabba förändringar i lynne eller andra yttre avvikande tecken hos kan du enkelt spela in ljud från djuret och få en snabb översättning direkt i din telefon.

- I dagsläget lagras inga uppgifter som spelats in, men vi har förhoppningar om att kunna koppla djurets ID-nummer till varje ljudfil så att det ska bli lättare att följa en individs kommunikation över tid, säger Birgit Nilsson, djurspsykolog på Bovino Institute

Variation i kornas råmanden

För närvarande används tjänsten i USA och Kanada där den fått starkt fäste. Det har tagit en tid för verktyget att nå den svenska marknaden eftersom Växa Sverige u
nder de senaste två åren samlat in två miljoner olika djurläten och översatt dem tillsammans med forskare på Bovino Institute. Det finns en viss variation i kornas råmanden, helt enkelt dialekter, mellan olika geografiska områden så det går inte att ta den nordamerikanska appen rakt av.

Jag hoppas verkligen att alla tar chansen att ladda ner appen och testar den! säger Kjell-Arne Oscarsson Växa Sverige.

Han jobbar med rådgivningen Fråga kon och tycker att appen är ett utmärkt komplement till den rådgivningsformen. Det är också roligt att se översättningen från helt nöjda och friska kors råmanden. Han påpekar att för kalvar upp till två veckors ålder är råmandet inte fullt utvecklat och svårare att tolka. 

Se instruktioner och ladda ner appen kostnadsfritt här