Ny hantering av härstamning för embryokalvar

Vi har startat en ny hantering av kalvar födda efter embryon. Tidigare så måste en kalv efter en embryo-inläggning alltid härstamningsverifieras med DNA - Härstamningsverifiering.

Vi har startat en ny hantering av kalvar födda efter embryon. Tidigare så måste en kalv efter en embryo-inläggning alltid härstamningsverifieras med DNA - Härstamningsverifiering.

I våra grannländer har man haft en annan hantering där man gjort samma faderskapstest som vid en seminering. Det är tillåtet enligt ICAR:s internationella regler att göra så om man har ett system för att spåra embryot från spolning till inläggning. Vi har inte haft det tidigare men vi har nu sedan cirka ett år ett sådant system.

Om embryot finns registrerat och inlagt i vårt embryosystem samt att embryoinläggningen är registrerad innan kalvens födelse, så får en embryokalv sin härstamning upplagd i kodatabasen precis som en kalv efter seminering/betäckning, utan att härstamningsverifiering behöver ske.

Detta förutsätter naturligtvis att embryot kommer från en spolning med endast EN tjur. Om man använt två olika tjurar vid spolning av embryon så kommer det att bli osäker far för den födda kalven, precis som idag.

Man får inte ha seminerat eller betäckt recipienten, mottagardjuret, i samband med inläggningen eller liknande, det vill säga det får inte finnas två olika tjurar inom de intervall som specificeras i våra regler för faderskapstest. Om embryoinläggningen registreras efter kalvens födelse så fungerar ej detta utan kalven får härstamningsverifieras med DNA, precis som tidigare.

Senast ändrad 13 januari 2017