Ny tjänst - "Avelsvärden för importtjurars avkommor”

Använder du importtjurar av raserna SRB, Holstein och Jersey och inte vill riskera att bli utan avelsvärden på avkommor efter dessa?

I nuläget finns ett antal spermaförsäljare som betalar fullt ut för avelsvärdering av samtliga sina tjurar (både nordiska och importer) och dessa är VikingGenetics, Skånesemin, GGI Sweden AB samt Svensk Ayrshireavel . För dessa kommer hanteringen av avelsvärden på tjurar och dess avkommor vara oförändrad.

Det finns dock ett antal importörer av sperma som valt att inte betala för avelsvärderingen för en del eller alla sina importtjurar sen en tid tillbaka. Hittills har dessa tjurars avelsvärden inte publicerats av Växa Sverige. För att effektivisera avelsarbetet och ge avkommorna efter dessa tjurar säkrare avelsvärden så kommer från och med augusti 2017 alla avkommeprövade tjurar som avelsvärderas av Interbull och marknadsförs i Sverige få avelsvärden publicerade av både Nordisk avelsvärdering och Växa Sverige.

Däremot kommer inte avkommorna till dessa tjurar födda från och med september 2017 automatiskt få avelsvärden.  Dessa måste beställas av djurägaren i form av att man abonnerar på tjänsten ”Avelsvärden för importtjurars avkommor” som du finner på Växas hemsida under Min sida och Mina uppgifter genom att välja Abonnemang.  Kostnad för tjänsten blir i form av en engångskostnad per fött hondjur efter berörda tjurar. Orsaken till denna avgift är att fördela kostnaderna för den officiella avelsvärderingen på alla användare av tjänsten. 

Logga in på Min Sida för att teckna abonnemang.