Nya avelsvärden för köttdjur och införda ändringar

Årets andra nationella avelsvärdering för köttdjur av raserna angus, blonde, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental har nu genomförts.

Vissa ändringar infördes i denna avelsvärdering. Den ena ändringen var att för rasen limousin modifierades vikterna något i Produktionsindex (PIX) genom att höja vikten på formklass. Detta i enlighet med rasföreningens önskemål. Ändringen ger ett starkare samband mellan PIX och formklass men ändringen medförde för de flesta djur liten ändring både för PIX och Avelsindex.

Den andra ändringen gäller samtliga raser och handlar om hur man avelsvärderar kalvningssvårigheter. Uppgifter som används är från två olika klassningssystem för förlossningskoder då man tidigare använt en 3-gradig skala och från 2012 gått över till en 4-gradig skala. Ändringarna hänger samman med hur man på bästa sätt använder dessa koder och hur man lägger samman denna information för att få så rättvisande och säkra avelsvärden som möjligt. Införda ändringar är godkända av Styrgrupp Köttavel. Ändringarna innebär att de uppdaterade avelsvärdena kan ändras mer än vanligt, det gäller framför allt avelsvärdena för kalvningsförmåga.

KAP-besättningarna kan se avelsvärden på alla sina djur i webbrapport Avelsvärden på www.vxa.se under Min Sida/KAP Besättningsanalys. Dessutom finns topplistor och genetiska trender under flikarna Köttdjur respektive Köttrastrender här: Webbtjuren 

Avelsvärden för semintjurar finns även här: VikingGenetics  

Läs mer om köttavelsvärderingen: Avelsmål köttraser