Nya Interbeef-avelsvärden

På NAV:s hemsida har idag nya topplistor med Internationella avelsvärden för köttraser publicerats. Svenska tjurar av vissa raser placerar sig bra ur ett internationellt perspektiv.

Nu finns nya officiella Interbeef-avelsvärden på en gemensam så kallad DFS-skala publicerade för korrigerad avvänjningsvikt (AWW) för raserna charolais, limousin och simmental.
Läs mer om det nordiska samarbetet i Interbeef och titta på topplistor med Interbeef avelsvärden på NAV:s hemsida under Köttdjur.

Här är en länk till NAV:s webb:  NAV