Över 50 års historisk data med jämförelser

I över femtio år har vi samlat in data från mjölk- och köttbesättningar, som bland annat visar produktionsvärden för avkastning, fruktsamhet, åldersfördelning och besättningsstorlekar.

Nu finns också tre typer av tabeller som ger dig möjlighet att jämföra avkastning beroende på stalltyp, jämföra eko och konventionell produktion och se skillnader i avkastning mellan olika mjölkningssystem

Läs mer>>