Säkra fruktsamheten i dikoproduktionen

Vi kan hjälpa dig att förbättra fruktsamheten i din dikobesättningen. Till exempel om du vill kontrollera att avelstjuren är fertil och följa upp att dikorna blir dräktiga.

Tjuren är halva besättningen på dikogården om man har en fribetäckande tjur. För att försäkra dig om att tjuren fungera som han ska, att hondjuren blir dräktiga och att du har en optimal fruktsamhetsstrategi i din besättning erbjuder Växa Sverige fruktsamhetsservice även i dikobesättningen.

För mer information kontakta:
Ylva Persson, ylva.persson@sva.se (handjur)
Renée Båge, renee.bage@slu.se (hondjur)

Några av våra tjänster:

  • Fokuskurs på gård
  • Webbkurs med våra experter
  • Besiktning av avelstjuren
  • Besättningsbesök med fokus på fruktsamhet
  • Utredning för förbättrat dräktighetsresultat
  • Sedan tidigare erbjuder vi också dräktighetsundersökningar och semin