Se hit! Prissänkning på genomiska avelsvärden!

Nu sänker vi priset på genomiskt test. Och det rejält! Från 340 kr till 240 kr för test med TEGO (blodprov från örat) och från 320 kr till 225 kr för test med TST-tång (tas samtidigt med öronmärkning).

Priset ändrades 1:a februari 2017. Du beställer dina tester vid Min sida på vxa.se, kontakta gärna din avelsrådgivare om du vill ha hjälp. 

För blod- och hårprover är analyskostnaden något förhöjd (+32 kr). För närvarande har vi inga TEGO-testkit att tillgå och därför används just nu hårprov till samma pris som TEGO.
 
Dessutom finns det plats i det så kallade LD-projektet för både SRB- och holsteinbesättningar. VikingGenetics har då subventionerat testerna och det ger ytterligare ett lägre pris: 220 kr för TEGO och 185 kr för TST. 
 
Här är några frågor och svar kring att genomtesta kvigkalvar i LD-projektet:

Vad är det?
LD-projektet startades 2013 för att öka andelen genomtestade kvigkalvar i Sverige. Målet för projektet är att öka säkerheten på avelsvärdena vilket gör att de bästa avelstjurarna och hondjuren enklare kan väljas ut. Resultatet leder till att avelsframsteget ökar och du får ett verktyg för avels- och djurförsörjningsplanering.

Vad får jag?
Du får ett säkrare mått på dina kvigkalvars genetiska förmåga jämfört med vad härstamningsindexet ger. Ett genomiskt avelsvärde har en säkerhet på cirka 50-60 procent, härstamningsvärdet har cirka 25 procent. Ju fler djur som blir genomiskt testade desto säkrare blir resultaten eftersom referensgruppen hela tiden blir större.

Hur gör jag?
Ett genomiskt test kan antingen fås genom att du tar ett blodprov eller med hjälp av specialtång när du sätter i öronbrickan. Genomiska avelsvärden kan beställas så snart en kvigkalv är född och resultatet kommer in på Mina sida (Nyckeltal Avel).

Hur går jag med?
Om du redan är med i Kokontrollen och IndividAvel, din veterinär och din klövverkare rapporterar in sina behandlingar behöver du bara kontakta din avelsrådgivare eller Charlotte Andersson, 0511-267 23, på VikingGenetics så kommer du snabbt igång.