Tack för året som gått

För oss lantbrukare har 2017 varit ett betydligt mera positivt år än de närmast föregående. Mjölken har betalats bättre, helt nödvändigt, och det svenska köttet är fortsatt efterfrågat om än med lite retsam fördröjning. Dessa slaktköer som förr bara inföll på höstarna!

Vattentillgången har varit en utmaning för oss i år, men den har tillgodosetts till slut. Från extrem torka under vår och försommar till alltför mycket nederbörd på sina håll under hösten, har gjort detta skördeår till en rejäl prövning, från Norrbotten till södra Sverige.

Vi har många yttre faktorer som påverkar företagandet och de får vi lära oss att parera för. Vad Växa Sverige kan göra är att, med sitt stora utbud av tjänster och produkter, bidra till att öka lönsamheten i ditt företagande i de delar som du själv kan påverka. Vi tror på svenskt lantbruk, och i Växa vill vi vara med och visa att ökad mjölkproduktion kan vara en av de starkaste framgångsfaktorerna. Vi och våra svenska kor har potentialen!

2018 kommer att ge oss både utmaningar och nya möjligheter till våra lantbruksföretag. Jag ser fram emot det nya året och hoppas ni gör det samma!

Alla medlemmar och kunder önskas
Gott Nytt År 2018

Marita Wolf
Styrelseordförande