Vad blir det för vinst?

Välkomna till en temadag den 5 oktober med lönsamheten i fokus. Vad blir resultatet av olika strategival gällande teknik, investeringar och avkastningsnivåer? Hur hanterar vi hög- och lågkonjunkturer? Dagen kommer att ge nya intryck, ny kunskap, dialog och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.

Helena Börjesson, LRF Konsult, inleder och avslutar dagen med först ett pass om ekonomistyrning i med- och motgång och sedan effekt och resultat av olika strategier. Mellan de passen berättar tre mjölkföretagare om sin resa. Först ut är Lars Svensson, Vadsbo Mjölk, som berättar hur de arbetar med ekonomistyrning.

Två mjölkförtagare som haft olika strategi när det byggt, men ändå samma slutmål när det gäller lönsamhet. Mats Larsson, Stallberg, om sin strategi med ett nytt stall med hög grad av automatisering med bland annat robotmjölkning, där titeln på föredraget är ”Inget blev som vi tänkt oss. Och Anders Ramström, Nira Lantbruk, som har haft fokus på en låg byggkostnad och har byggt för 20 000 kronor per koplats.

Initiativ till dagen har tagits av Fullmäktigegruppen i Väst, en av dem är Bibbi Johansson, Bergs gård i Trollhättan.

– Det är viktigt att lyfta lönsamheten inom mjölkproduktionen. Mjölkkrisen med lågt mjölkpris har påverkat oss alla. Vi har löst det på olika sätt på gårdarna och det är viktigt att vi delar med oss av erfarenheterna. Vi välkomnar även mjölkbönder från andra kretsar i mån av plats, och det tror jag att det ska finnas.

Hon hoppas på livliga diskussioner och att alla ska få med sig konkreta råd hem.

Tid: 5 oktober, kl 10-15
Plats: Flo-Sals bygdegård, Grästorp
Kostnad: 750 kr per deltagare
Sista anmälningsdag: 2 oktober

Här finns mer info och programmet: Vad blir det för vinst?