Växa Sverige står bakom Handlingsplan Mjölk 2.0

Nu finns en ny Handlingsplan Mjölk – vi lärde oss av förra handlingsplanen att en sådan plan är ett effektivt sätt att få framgång i det vi vill åstadkomma.

En handlingsplan ger också uppbackning av nödvändiga åtgärder för att stärka lantbrukets konkurrenskraft. I Styrgruppen för Handlingsplan Mjölk framkom därför en önskan om att fortsätta arbetet för att kunna ta fler gemensamma grepp för att tillsammans fortsätta driva förbättringsarbetet för svenskt lantbruk. Planen är också viktig för att Sverige ska uppnå målen i livsmedelsstrategin och öka den svenska matproduktionen.

I Handlingsplan Mjölk 2.0 finns 17 väsentliga punkter som alla har till syfte att förenkla och förbättra lantbrukets villkor, där förenklade byggregler och förutsättningar för lägre foderkostnader är ett par av områdena vi vill driva. Det är särskilt värdefullt att ha ett forum som kan bidra med åsikter och idéer från alla väsentliga delar av branschen. Dessutom tar vi tillsammans aktivt ansvar i att kommunicera åtgärderna för att tillsammans genomföra idéerna.

Tillsammans står vi starka!

Dorit Greve, vd Växa Sverige

Här kan du läsa hela Handlingsplan Mjölk 2.0:

Mjölkproduktionen ska stärkas med ny handlingsplan

LRF:s pressmeddelande:

Mjölkföretagen ska lyftas med ny handlingsplan