Vi har stämma på onsdag den 17 maj

Växa Sveriges stämma går av stapeln den 17 maj i Stockholm. Hit kommer 42 fullmäktige från hela Sverige, från Övertorneå i norr till Johannishus i söder. Bland annat kommer fyra motioner att behandlas på årets stämma.

Stämman startar med ett inledningsanförande av Rickard Tellström, docent och matkulturhistoriker känd från SVT:s Historieätarna, som ska ge oss kunskap om den svenska matkulturen och hur den historiskt och i framtiden påverkas av människans idéer och värderingar. 

På stämman i år är det fyra motioner som ska behandlas, förutom att det är sedvanliga stämmofrågor med beslut kring resultat för 2016, fastställande av arvoden och val.

– De fyra motioner som kommit in från våra kretsmöten handlar om kokontrollen, tillgång till uppgifter för att kunna spåra kofamiljer, öppenhet och transparens samt vikten av forskningsanslag för produktionsjordbruket i Sverige, säger Liselott Jungergård, medlemsansvarig på Växa Sverige.

Ett stadgeändringsförslag ska behandlas och innebär en anpassning till den nu gällande lagen för ekonomiska föreningar samt ett förslag för Växa Sveriges intressemedlemmars medverkan på årsstämmorna framöver.

Status för motioner som behandlades på 2016 års stämma kommer också att återkopplas.
Efter stämman fortsätter programmet med en workshop för samtliga förtroendevalda med frågeställningar som styrelsen önskar inspel på.

Här kan du läsa mer om medlemsfrågor.

Växa Sveriges stämma 2016

Foto från Växa Sveriges stämma 2016. 

 

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02