VikingGenetics:

"Vi ville dra vårt strå till stacken under mjölkkrisen"

VikingGenetics valde att inte höja dospriserna under förra året för att hjälpa mjölkföretagen under mjölkkrisen 2016 och istället själva ta ett minusresultat. Detta kunde man göra tack vare en stark balansräkning.

Porträtt Lars-Inge Gunnarsson– Vi hade en diskussion i styrelsen i VikingGenetics, men ansåg att vi inte kunde höja priset på grund av den ekonomiska situationen under mjölkkrisen och vi ville dra vårt strå till stacken, säger Lars-Inge Gunnarsson, ordförande i VikingGenetics och vice ordförande i Växa Sverige. Alla i VikingGenetics styrelse står bakom det beslutet.

Under mjölkkrisen minskade semineringarna framför allt i Sverige och Danmark, som tillsammans med Finland utgör hemmamarknaden. En övergång till allt mer köttrassemin i mjölkbesättningarna har minskat intäkterna genom att priserna på köttrasdoserna är lägre.

Att VikingGenetics gjorde ett minusresultat förra året, togs upp i Landbrugsavisen i Danmark i torsdags och har gett upphov till diskussioner i gruppen Mjölkdebatten på Facebook. Lars-Inge Gunnarsson har förståelse för att ett minusresultat på 11 miljoner danska kronor kan väcka frågor. Det motsvarar cirka 14 miljoner svenska kronor. Men den förlusten kunde VikingGenetics ta tack vare en stark balansräkning. För att nå ett nollresultat skulle dospriset behövt höjas med cirka 0,5 euro per dos, knappt 5 svenska kronor.

Porträtt Rex A Clausager– Egentligen borde man se det här positivt, att vi har möjlighet att ta ett underskott ett år som 2016 som var svårt för våra ägare, säger Rex A Clausager, vd i Viking Genetics.

– Ja, för oss lantbrukare har det varit positivt att vi inte fick ökade kostnader förra året. Dospriserna framöver beror på hur marknaden utvecklar sig i år, säger Lars-Inge Gunnarsson.

VikingGenetics har legat på ungefär samma prisnivå på doserna under de senaste fem åren. Något Rex A Clausager menar varit möjligt tack vare ökningen av exporten utanför hemmamarknaden. Det senaste året ökade exporten med 16 procent.

– Exporten hjälper till att täcka fasta kostnader, till glädje för alla. Första kvartalet i år låg vi också på samma ökningsnivå, säger Rex A Clausager.

VikingGenetics är ett kooperativt företag som ägs av Viking Danmark, FABA i Finland och Växa Sverige. VikingGenetics bokslut var inte klart i mars när Växa Sverige hade kretsmöten och de mötena är till för Växa Sveriges bokslut.

Länk till artikel i Lantbruksavisen.