Dags att förbereda stallperioden

Bristen på foder gör det ännu viktigare att planera för kommande stallperiod. Om du vill utnyttja betet under stallperioden och behöver en provisorisk ligghall, prioriterar Länsstyrelserna dessa ansökningar om förprövning.

Och vill du ansöka om dispens för att ha djur ute utan ligghall behöver du anslutning till kontrollprogram. Men börja med åtgärder i befintligt stall.

Inför stallperioden finns många frågor att fundera på

Behöver du ha tjurar på uppbundna platser, behöver du gruppera djuren annorlunda eller har du för få ätplatser för att ge en restriktiv giva? Finns det behov av färre ströbäddslösningar och behov av liggbås istället?

Det är djurhållarens skyldighet att se till att djurskyddsbestämmelserna uppfylls, och först bör man se över vad man kan göra på den egna gården. Enligt Jordbruksverket ges inga generella dispenser på grund av torkan från föreskrifterna om djurhållning.

Åtgärder som kan göras i befintligt stall

Man kan komma långt med att göra en del åtgärder i befintliga stallar där man ändrar planlösningen något, grupperar, får in fler foderplatser eller lägger till utvändiga foderbord. Tänk även igenom om det går att ta annan byggnad i anspråk till djurutrymme.

En del av dessa åtgärder är förprövningspliktiga. Kravet är att man gör en ansökan till Länsstyrelsen med en ritning. Länsstyrelsen har uppgett att de prioriterar förprövningsärenden som har koppling till torkan för att klara kommande stallperiod. Ta gärna hjälp av Växas byggrådgivare för att ta fram planlösningar och de handlingar som krävs.

Om du har djuren ute på bete är en lösning att bygga en provisorisk ligghall. Länsstyrelsen prioriterar förprövningar av dessa ärenden kopplade till torkan. Diskutera gärna med våra byggrådgivare om hur lösningen skulle kunna se ut för dig.
Kontaktuppgifter till byggrådgivarna

Utegångsdjur utan ligghall kräver anslutning till kontrollprogram

Funderar du på att ha utegångsdjur utan ligghall? Då behöver du ansluta dig till kontrollprogrammet för utegångsdjur. Från och med den 1 september tillkommer en extra kostnad på 4 500 kronor för sen anslutning. Mer information om detta finns på Gård- och djurhälsans webbplats.

Särskilda skäl kan ge rätt till dispens

När inte ovanstående åtgärder räcker till vad gör man då? Om du inte kommer att klara av att uppfylla någon av bestämmelserna i föreskriften om djurhållning kan du söka dispens hos Jordbruksverket. Verket prövar då om det finns särskilda skäl för att medge undantag.

Dispens utfärdas restriktivt och med en tidsbegränsning. Man måste ange vilka extra ordinära skäl man har, vad man har vidtagit för åtgärder för att lösa problemet, att det inte finns någon annan rimlig lösning, eventuellt planerade kompensatoriska åtgärder etc. Ärenden relaterade till torkan prioriteras nu hos Jordbruksverket och besked lämnas inom en vecka.

I dagsläget finns ingen särskild ansökningsblankett. För att ansöka skriver du ett brev med en rubrik som förklarar vilket lagkrav du söker dispens ifrån. Du behöver också beskriva skälen och vilka åtgärder som redan genomförts. Vill du ha stöd i utformning av dispensansökan är du välkommen att kontakta Växas produktionsrådgivare. 
Kontaktuppgifter till produktionsrådgivarna