En brygga mellan teori och praktik

Nu har vi på Växa Sverige en ny industridoktorand som ska dela sin tid mellan rådgivning och forskning. Ett spännande sätt att knyta ihop teori och praktik.

Porträtt Jannica KrafftJannica Krafft, produktionsrådgivare på Växa Sverige i Falkenberg, har antagits som industridoktorand på Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Det innebär att hon kommer att dela sin tid mellan att jobba som rådgivare och att göra ett doktorsarbete som handlar om rådgivarens roll som en brygga mellan praktik och forskning.

Hon kommer att lägga 80 procent av arbetstiden på doktorandtjänsten och 20 procent hos oss på Växa Sverige som produktionsrådgivare. Doktorandtjänsten är ett samarbete mellan SLU, RådNU och Växa Sverige och finansieras gemensamt av de tre parterna. Arbetsnamnet på forskningsprojektet är”Learning and communication in Swedish agriculture: Advisors’ role in bridging between practice and research”.

Så här säger Jannica Krafft i SLU:s nyhetsbrev:

– Jag har bara precis börjat skrapa på ytan och det finns många intressanta frågeställningar. Bland annat om hur kunskap förflyttas och hur man får ut kunskapen i rådgivarled. Men först ska jag läsa in mig på ämnet och bearbeta resultatet av en enkät som gjorts tidigare. Det är både spännande och lite läskigt, men jag har nyfikenhet som drivkraft och har alltid velat doktorera. Förhoppningen är att jag ska kunna arbeta så nära verkligheten som möjligt. Att snabbt komma ut och testa hypoteser bland lantbrukare och rådgivare.

Här kan du läsa mer: Jannica Krafft

 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 03 08

Mobiltelefon:
070-833 00 66