Fler egenskaper i Interbeefs avelsvärden

Nu finns nya officiella Interbeef-avelsvärden publicerade för raserna charolais, limousin och simmental. Nytt med denna uppdatering är att det nu publiceras internationella avelsvärden för flera egenskaper.

Utöver avelsvärden för korrigerad avvänjningsvikt, AWW, direkt effekt, så innehåller topplistorna nu även djurens internationella avelsvärde för AWW maternell. Dessutom redovisas både direkta och maternella internationella avelsvärden för födelsevikt, BWT, och kalvningsförmåga, CAE.

Läs mer om det nordiska samarbetet i Interbeef och titta på topplistor med Interbeefs avelsvärden på NAVs hemsida under Köttdjur.