Förväntansfulla besökare på Växadagarna

Stolthet över vår mjölk- och köttproduktion är genomgående tema från de första talarna på Växadagarna i Jönköping.

Växadagarna har precis inletts av Marita Wolf, Civilminister Ardalan Shekarabi och Christel Cederberg från Chalmers. Alla är överens om att svensk mjölk- och köttproduktion är i framkant vad gäller klimatsmart produktion och god djurhållning. Att svenska konsumenter vill ha mer svenska livsmedel, både i privat och offentlig konsumtion, är de också överens om.

Marita poängterar att vi, inom mjölk och kött, skapar en tredjedel av förädlingsvärdet inom trädgårds- och jordbruksnäringen.

Ardalan ShekarabiArdalan uppmanar oss att trycka på hos förtroendevalda inom kommuner och landsting så att de ser till att köpa om mjölk och kött som är producerat enligt svenska djurskyddsregler- det är ett krav de kan ställa!

Christel menar att klimatbetalastningen för svensk mjölk- och köttproduktion blir lägre tack vare att vi gör produktionen integrerad genom att t ex en del av svenskt nötkött kommer från mjölkkor. Hon menar också att på sikt kan det vara bättre att följa upp konsumtion istället för produktion, vilket skulle göra att import av kött från mer klimatbelastande regioner, som Sydamerika, synliggörs. Intressant tanke!

Nu kan ni följa Per Frankelius presentation på vår Facebook. Vid lunch idag utses Årets Mjölkbonde och Årets Vallmästare. Följ med vad som händer under Växadagarna här på webben och på Facebook.