Förverkliga dina byggplaner - 70% rabatt

Missa inte detta om du planerar att investera i djurstallar. Nu är det möjligt att få 70% av rådgivningskostnaden betald genom stöd från Jordbruksverket.

Byggnadsinvesteringar - rådgivning

Oberoende breddad rådgivning vid byggnadsinvesteringar

När du anlitar rådgivare med olika kompetenser, som till exempel byggrådgivare, foderrådgivare och ekonomirådgivare, betalar Jordbruksverket 70% av rådgivningskostnaden!

Upp till 140 000 kronor

Inom projektet Oberoende breddad rådgivning vid byggnadsinvesteringar, kan du få stöd med upp till 140 000 kronor. Det är ett fantastiskt erbjudande och en chans att verkligen få det planerade bygget belyst från olika håll - till en mycket rimlig kostnad.

Även om byggplanerna ligger några år fram i tiden, kan du sätta igång med planeringen redan nu och passa på att utnyttja Jordbruksverkets stöd!

Växa Sverige erbjuder breddad rådgivning i samband med byggnation med ett flertal olika kompetenser över hela landet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling