Halkvarning - det fixar vår rillning

Trots att det är vår är det högaktuellt att komma med en halkvarning. Har du problem med hala golv i stallet kan det fixas med vår rillning. Vi har för tillfället kort eller ingen kö alls!

En av våra populära tjänster från Avbytarservice är rillning. Med vår rillning eller spårslipning av hala skrapgångar, samlingsfållor och spalt minskas halkrisken för dina mjölkkor, rekryteringsdjur och köttdjur.

Det finns flera fördelar med rillade betongytor:

  • Bättre fruktsamhet genom naturligare brunstbeteende
  • Minskad risk för fläkning och fallskador
  • Bättre ben- och klövhälsa
  • Ökad djurvälfärd
  • Bättre kotrafik
  • Ökat foderintag
  • Säkrare arbetsmiljö

– Det bidrar till att du kan få mer mjölk i tanken eller ökad tillväxt på dina köttdjur, säger Karin Fredriksson på Växa Sveriges Avbytarservice. Passa på nu när vi för tillfället har kort eller ingen kö alls.

Här kan du läsa mer om rillning och andra tjänster som Avbytarservice kan erbjuda: Betongarbeten 

Arbetar som:
Chefsassistent, Specialist avb.

Telefon:
010-471 01 91

Mobiltelefon:
070-221 18 73