Inspiration och nya lösningar

I Husdjur nr 1, som nu har kommit ut, finns flera exempel på lösningar för att förbättra skötseln av korna inför kalvning och hur de nya kalvarna kan tas omhand på bästa sätt.

Kicki Markusson, rådgivare på Växa Sverige ger varma tips för kalla dagar. En kalv som hålls i kalla system behöver ett till fyra kilo mjölk mer per dag på vintern för att inte tappa i tillväxt, beroenden på hur kallt det är. Kalvtäcke, rikligt med strö och ett tak i gruppboxens bakkant är andra temperaturhöjande tips.

Läs även om Nickarve gård och ta del av deras erfarenheter från att vaccinera kor med rotavirus som kan drabba de nyfödda kalvarna. Annika Melin, Växa Sveriges veterinär menar att råmjölksrutiner och god hygien är det grundläggande och viktigaste men att detta inte alltid räcker och då kan vaccinering vara en hjälp.

Välkommen till Husdjur nr 1!

husdjur-nr-1-2018.jpg