Invigning i Ingelstad

Den 3 maj hölls öppet hus i Ingelstad, med ett 40-tal besökare som kom och tittade på vår nya fina driftsplats. Förutom mat och trevligt umgänge, blev det också tipspromenad - här hittar du vinnarna och de rätta svaren.

Öppet hus i Ingelstad

Vinnare i tipspromenaden

 • 1:a pris doser - Birger Johnsson
 • 2:a pris regnkläder - Caroline Sand
 • 3:e pris doser - Mats Ragnarsson

Utlottade priser från Växshop gick till:

 • Stefan Bengtsson
 • Stefan Ovesson
 • Birgit Ahlström
 • Lotta Johansson
 • Karin Holmberg
 • Annica Johnsson
 • Magnus Carlman
 • Erika Johansson
 • Sven Nilsson

Rätt svar på tipsfrågorna

Kurvorna nedan visar celltalens utveckling i Norden & USA… Vilken av kurvorna visar Sveriges celltalsutveckling?
Rätt svar: Nr 4

Växa Sverige har en tjänst där man med hjälp av kokontrollproverna kan kontrollera dräktighetsstatus. Från vilken dag i dr-heten är det möjligt att via provet få svar på om kon är dräktig?
Rätt svar: 28 dgr

Vid kontroll av blodprov från 2422 friska svenska kalvar har det visat sig att…
Rätt svar: Mer än 33% av kalvarna hade fått i sig för lite antikroppar via råmjölken.

Vilket mineral finns det risk att korna får brist på vid/i samband med betessläpp?
Rätt svar: Magnesium

Hur mycket ökar kossans vattenbehov om utetemperaturen ökar från 30 till 35 grader Celsius?
Rätt svar: 40 liter

Vid fodernedbrytningen i vommen bildas så kallade flyktiga fettsyror som korna använder som näring, men vilken av dem produceras i störst utsträckning?
Rätt svar: Ättiksyra

Vad betyder NTM?
Rätt svar: Nordic Total Merit

Vad är vitsen med att testa sina djur genomiskt?
Rätt svar: För att få ett säkrare avelsvärde på djuren

Vilket påstående är rätt om du tänker använda KÖTT-doser i din mjölkbesättning?
Rätt svar: Jag vill ha lätta kalvningar och därför tittar jag på tjurens egna avelsvärden i FIX

Hur många nya avbytare har Växa Sverige anställt de senaste 12 månaderna i hela Sverige?
Rätt svar: 25 st

Hur många kvadratmeter rillade Växa Sverige 2017?
Rätt svar: 77709 kvm

Hur många kunder utförde Växa Sverige hetvatten tvättning hos 2017?
Rätt svar: 235 gårdar

Vilken ras används mest i semin efter Holstein och SRB/RB förra året i Blekinge och Kronoberg?
Rätt svar: Simmental

Hur många semineringar har den som seminerat flest djur gjort under sista året (på vår driftsplats)?
Rätt svar: 2509 st

Hur kallt är flytande kväve?
Rätt svar: 196 grader

Utslagsfråga

1950 var det året då flest gårdar var med i kokontrollen i Sverige (4011 kr mjölk, 3,91 % fett). Hur många besättningar var det ?
Rätt svar: 29611 st