Marmoreringsscanning för högre kvalitet

I samband med den ökade efterfrågan på marmorerat kött, finns nu möjlighet att få sina djur scannade. Scanningen ingår i ett projekt där målet är att höja kvalitet och konkurrenskraft inom svensk köttproduktion.