Nya värden förenklar val av köttrastjur

Nu finns nya avelsvärden för köttrastjurar använda på mjölkkor. Nordisk avelsvärdering, NAV, har för första gången publicerat gemensamma avelsvärden för köttrastjurar från en avelsvärdering som baseras på data från korsningskalvar födda i mjölkkobesättningar.

Användningen av köttrassemin i mjölkkobesättningar har ökat betydligt under de senaste åren. De nya avelsvärdena kommer att hjälpa mjölkbönder att välja rätt köttrastjur för att seminera sina mjölkkor som de inte önskar rekrytera efter. Avelsvärden beräknas för två egenskapsgrupper: kalvningsegenskaper och slaktkroppsegenskaper.

Information om de nya avelsvärdena
På NAVs webbplats hittar du mer information och en publiceringslista med avelsvärden för semintjurar av köttas.
Kött x Mjölk publicering