Ökad säkerhet på genomiska avelsvärden

I februaris publicering av avelsvärden för mjölkkor, har Nordisk avelsvärdering förbättrat den genomiska avelsvärderingen.

När nya avelsvärden för mjölkkor publicerades i februari, hade Nordisk avelsvärdering förbättrat den genomiska avelsvärderingen för flera egenskaper. För att åstadkomma detta användes all tillgänglig information från genomiskt testade hondjur. Resultatet syns i säkrare genomiska avelsvärden för framförallt klövhälsa och övrig hälsa.

Fler testar genomiskt

Allt fler mjölkbönder testar sina kvigkalvar genomiskt för att få genomiska avelsvärden. Värdena baseras inte bara på släktskapsinformation utan även på djurets egna DNA. Fördelen är att djurägaren på ett säkrare sätt kan avgöra vilka kvigkalvar som ska behållas för rekrytering och vilka som ska semineras med köttrastjur.

En annan fördel med att testa fler hondjur är att informationen kan ingå i själva beräkningarna av genomiska avelsvärden. Enkelt uttryck görs en översättningsnyckel, där DNA-information från genomiskt testade djur jämförs med avkommornas eller djurets egna prestation. Det innebär att varje DNA-markör får ett värde för en given egenskap. Ju fler djur som ligger bakom beräkningarna i översättningsnyckeln, desto säkrare kan vi beräkna de genomiska avelsvärdena.

Beräkningar av genomiska avelsvärden

Redan tidigare ingick genomisk information från hondjur i beräkningarna av genomiska avelsvärden. Och då för bland annat mjölkindex, juverhälsa och exteriör. Nytt från februari är att denna information nu även ingår vid beräkningar av genomisk information för klövhälsa, övrig hälsa, kalvningar, fruktsamhet och livslängd.

Så kan du testa dina hondjur genomiskt för säkrare avelsurval

Läs mer om förbättringarna i den genomiska avelsvärderingen på nordicebv.info