Provtagning viktig för nötköttsexport

Sverige är fritt från galna-ko-sjukan, BSE, men vi behöver ta prover på fler djur med typiska symtom. Detta för att vi ska kunna visa att sjukdomen inte finns i landet, annars får vi problem med vår nötköttsexport.

Prover för BSE kan bara tas på döda djur. Jordbruksverket vill ta prov från djur som måste avlivas och som har något av de här symptomen:

  • Beteendeförändringar, som nervositet eller aggressivitet.
  • Svårt att resa sig, vinglighet eller onormala rörelser.
  • Överkänslighet för ljud, ljus och beröring.

Kontakta en veterinär om du har ett sådant djur.

Jordbruksverket beställer och betalar för hämtning, provtagning och destruktion. Ingen ersättning utgår för djurvärdet, eftersom djuret skulle behöva ha avlivats ändå. Din besättning kommer inte att spärras på grund av provtagningen.