Publicering av genomiska avelsvärden

Publicering av NAVs genomiska avelsvärden, GEBV, och Interbull avelsvärden i april skjuts upp från den 3:e till 4:e april. Förseningen beror på datatekniska problem.

Om du har frågor kring publicering av avelsvärden, är du välkommen att kontakta din avelsrådgivare.