Tips på webinarier i oktober

Webinarierna är kostnadsfria och anordnas av EuroDairy – ett nätverk för mjölkproducenter i Europa. Det första hålls den 2 oktober.

2 oktober kl 18 -19

Kor och möjligheter– Cows and opportunities
Föredraget hålls på engelska och är gratis. Michel de Haan från Wageningen kommer att berätta om mjölkproduktionens utmaningar inom miljö och samhälle. Efter att mjölkkvoterna upphörde har de holländska böndernas miljökrav ökat ännu mer än tidigare. Erfarenheter från 16 gårdar visar att det går att möta tuffa krav från samhället.
Mer om webinariet och anmälan

3 oktober kl 18 -19

Nytt sätt att överföra data från blandarvagn - Data collection from mixing wagons
Föredraget hålls på engelska och är gratis. Thomas Andersen från Seges kommer att berätta hur man överför data automatiskt från blandarvagnar och hur de data används för uppföljningen i mjölkproduktionen. Verktyget som sitter på blandarvagnen sänder data direkt till dataprogrammen som man räknar foderstater i, där man lätt kan följa upp både ekonomi och effektivitet. Det här verktyget används idag på 190 danska mjölkgårdar. Under detta webinar berättar Thomas sina erfarenheter av att använda verktyget.
Mer om webinariet och anmälan

17 oktober kl 19-20

Lantbrukarens strategi för minskad antibiotikaanvändning - Responsible antimicrobial use on UK dairy farms- the Farmer Action Group project
Föredraget hålls på engelska och är gratis. Graham Wells mjölkproducent tillsammans med Lisa Morgan från Bristols Universitet berättar om resan att minska användning av antibiotika och andra antimikrobiella ämnen på brittiska gårdar.
Mer om webinariet och anmälan

18 oktober kl 12-13

Ansvarig antibiotikaanvändning i Sverige - The Swedish take on responsible antibiotic use
Föredraget hålls på engelska och är gratis. Ylva Persson vid Statens veterinärmedicinska anstalt kommer att berätta hur Sverige lyckas att hålla den lägsta antibiotikaanvändningen i EU. Hon delar gärna med sig hur andra länder kan minska antibiotikaanvändning. 
Mer om webinariet och anmälan

23 oktober kl 18-19

Grovfodret är en viktig proteinkälla - The role of forages as protein sources in dairy systems
Föredraget hålls på engelska och är gratis. Elisabet Nadeau från Sveriges lantbruksuniversitet kommer att berätta om det hemodlade fodret och hur viktigt det är som proteinkälla till mjölkkorna. Vallsorter, kvävegödsling, förtorkning, konervering och användning av tillsatsmedel och hur de påverkar foderproteinet och kornas mjölkproduktion. Elisabet kommer också at presentera mjölkproducenten Per Larssons strategi att använda vallfoder som effektiv proteinkälla til sin ekologiska mjölkbesättning.
Mer om webinariet och anmälan