Växadagar som bidrar till framtidstro

Drygt 300 nöjda besökare är nu på väg hem från Växadagarnas två-dagarskonferens i Umeå. Största delen av besökarna har deltagit i programspåret för mjölk, men ett antal belåtna besökare följde spåret för kött. Och flera valde att ömsom gå på föreläsningar för kött och ömsom för mjölk.

Olika spår att välja mellan var uppskattat

Ett par av de mest uppskattade föredragen var Per Frankelius om grön innovation där han med stor entusiasm berättade om hur branschen skulle kunna vinna på fler samarbeten, ibland framför att ta fram egna unika lösningar. En annan verkligt uppskattad programpunkt var vår egen styrelseordförande Marita Wolf, som tillsammans med sina barn Johan och Katarina, med stor inlevelse berättade om sina egna erfarenheter kring generationsskifte. Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen, berättade om det allvar de lägger vid foderaffären, och på den möjlighet Lantmännen ser i att bidra till utveckling av animalieproduktionen genom bra foder. Andra mer specialinriktade föreläsningar som Värmestress, Negativ energibalans hos sinkor, och de köttspår om Fruktsamhet hos tjuren och Lösningar för semin i köttbesättningar, hade många åhörare. Att kunna välja mellan köttspår och mjölkspår var mycket uppskattat.

En grupp finska besökare med både rådgivare och lantbrukare

De kom över havet

Från Finland kom en hel grupp med mjölk- och köttproducenter som var verkligt entusiastiska över att kunna få lyssna på intressanta föreläsningar på svenska. Ett par av finlandssvenskarna menade att värdet för dem av att komma på Växadagarna var att få ny kunskap, men också att få känna den framåtanda och det engagemang som finns på Växadagarna. De gillade vårt tema att ta utgångspunkt i framtiden. I den finska gruppen fanns förutom lantbrukare, två rådgivare från ProAgri, och en lärare från lantbruksskolan. Två av de finska lantbrukarna, Gunilla och Klas-Åke Ludén kom för att förbereda sig och sitt lantbruk för övergång till kött, när sonen snart tar över. Alla finlandssvenskarna kände sig så inspirerade av Växadarna att de kommer tillbaka nästa år, med flera finska branschkollegor, sa de.

Nästa vecka har vi ett lika intressant och ännu bredare program på Växadagarna i Jönköping. Dag två har vi djurhälsokonferensen med inriktning för veterinärer och andra djurhälsoexperter.

För er som vill ta del av presentationer från Växadagarna kommer det att vara möjligt senast i mitten av februari. Håll utkik!

Växadagarna - mötesplatsen för mjölk- och köttföretagare