Växadagarna - tack för denna gång

Inspirerande samtal och föreläsningar, god mat och framtidstro kännetecknar de två Växadagarna som nu har avslutats i Jönköping. Drygt 500 besökare har lyssnat på mjölk-, kött- och djurhälsoföreläsningarna. Tack till alla utställare, samarbetspartners och besökare!

Mingel på Växadagarna i Jönköping

Program med parallella programspår 

De mest besökta programspåren var under tema mjölk, där bevattning, utfodring och värmestress var några av de ämnen som flera besökare nämnde som extra intressanta. Som mest var det cirka 100 personer på föreläsningarna i kött-temat. De områden som lockade extra bland köttproducenterna var ”semin i köttrasbesättningar” och andra mer praktiskt inriktade ämnen.

Djurhälsospårets höjdpunkter, sa många lantbrukare och djurhälsoexperter, var passet om ”leverflundra”, som hölls på engelska av professor Diana Williams från University of Liverpool. Leverflundra har i andra länder satt ner produktionen med upp till 15 procent bland mjölkkor. Det är något som tyvärr kan sprida sig mer i Sverige på grund av klimateffekten.

Tisdagens höjdpunkter var flera. Eftermiddagspassen om ägarskifte leddes av LRF ungdoms ordförande, Emilia Astrenius Widerström och familjen Wolf, med vår ordförande Marita Wolf i spetsen. De delade med sig av hur ägarskiftet just nu pågår på deras gård. Mixen i föredragen på tisdagsförmiddagen var det många som gillade och att ämnena spände över foder, hållbarhet och innovation med ”framtiden” som gemensamt tema.

Christel Cederberg påminde oss om att klimatbelastningen från mjölk- och köttproduktionen i Sverige, är lägre än i länder som Brasilien och Argentina. Och det för att vi i Sverige har högavkastande djur, till skillnad från den mer långsamt växande extensiva köttproduktionen i Sydamerika.

Föredragen kommer att läggas upp på Växas webbplats senast i mitten av februari.

Tack

Vi tackar alla våra 37 utställare, våra samarbetspartners Lantmännen, LRF Konsult, LRF Kött och LRF Mjölk samt våra drygt 500 besökare.

Vi ses nästa år!

Växadagarna - mötesplatsen för mjölk- och köttföretagare