Ansökan om krisstöd 2019

Den 15 april öppnar ansökan om krisstöd 2019. För att lindra konsekvenserna av torkan sommaren 2018, ska 730 miljoner kronor fördelas till det svenska lantbruket genom ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd.

Ansökan öppen mellan 15 april - 20 maj


Du ansöker om stödet via Jordbruksverkets e-tjänster. Uppgifter om arealbaserad produktion, nötkreatur- och får- och getproduktion hämtas automatiskt från de uppgifter du lämnat i SAM-ansökan 2018. För gris- och fjäderfäproduktion behöver du ange genomsnittligt djurantal i din besättning under 2018.

Tänk på att ansökan måste skickas in oavsett om uppgifterna genereras automatiskt eller ej. Lägsta belopp som betalas ut är 1 000 kronor.

Krisstödet hösten 2018 omfattades av ett maxbelopp på 150 000 kronor. Denna gång är det möjligt att söka och få ut ett högre belopp. Och du kan söka på nytt även om du uppnådde maxbeloppet förra gången.

Utbetalning av stödet beräknas ske i början av juli 2019.

E-tjänster och mer om krisstödet på jordbruksverket.se