Djurvälfärden i fokus

I den 13:e upplagan av the International Dairy Federation, IDF, Animal health Report är djurvälfärden i fokus. Här presenteras spännande forskning och fallstudier om djurvälfärd med artiklar från nio olika länder.

Idag utförs djurvälfärdsbedömningar främst genom att bedöma frånvaro eller förekomst av indikatorer på dålig djurvälfärd. I ny forskning undersöker man möjligheten att istället undersöka positiva indikatorer på god djurvälfärd.

Läs också om förebyggande arbete för friska djur med ett stort spann av åtgärder från ökad vattentillgång för korna till avancerade tekniska lösningar för automatisk registrering av till exempel hull och tillväxt. Inte minst viktigt för en god djurvälfärd är förstås att utveckla rådgivningen, och här ligger Sverige och Växa Sverige i framkant.

Rykande färska rön om bland annat djurbedömningar, att hantera nödsituationer, reproduktion, hältor, mastit, ny teknik och möjligheter till längre kontakt mellan ko och kalv.

Allt detta och mycket mer finns i det senaste numret av IDF Animal Health Report med fokus på kor och kalvars välbefinnande. Eller varför inte ta tillfället i akt att lära dig något om övervakning av juverhälsa hos kameler?

Ladda ner hela rapporten från IDFs webbplats 

idf-animal-health-report-2019.jpg