Förbättrade avelsvärden för övrig hälsa

I maj 2019 infördes flera ändringar i NAVs avelsvärdering för övrig hälsa. Nu används bland annat mer information om ketonkroppar, BHB och aceton, i avelsvärderingen.

En hög koncentration av ketonkroppar är en indikation på ämnesomsättningssjukdom, vanligen ketos, som kan uppstå till följd av energibrist i tidig laktation. I den uppdaterade avelsvärderingen hanterar man också skillnader i sjukdomsfrekvens mellan länder och år på ett bättre sätt.

De ekonomiska vikterna för ingående egenskaper i övrig hälsa har också uppdateras. Dessutom förändrades hur avelsvärden från olika laktationer vägs ihop. Mer vikt läggs nu på senare laktation jämfört med första laktation. De nya vikterna togs fram i samband med NTM revideringen och är bättre anpassade till framtida produktionsförhållanden.

Sammantaget gav ändringarna säkrare avelsvärden för både tjurar och kor av alla raser. Avelsvärdena ändrades alltså mer än vid en ordinarie uppdatering.

Här kan du läsa hela artikeln från NAVs webbplats