Håll koll på parasiter från betet

Parasiter drabbar främst förstagångsbetande djur. Löpmagsmasken, ostertagia, är den parasit som är viktigast att hålla koll på i de flesta besättningar.

Ta gärna träckprov för att kolla av parasittrycket när djuren gått på bete cirka en månad.

Så kan du förebygga smittan

Låt förstagångsbetande djur beta parasitfria beten som inte har betats av nötkreatur senaste året. Om det inte finns, är beten som betats av äldre djur att föredra. Ett senare betessläpp kan också minska belastningen.

Att byta till parasitfritt bete efter midsommar är också positivt. Är parasittrycket högt kan avmaskning behövas.

Leverflundra och lungmask

Slaktanmärkning är en vanlig väg att få kännedom om att djuren smittats av stora leverflundran. Ofta är det enda symptomet nedsatt tillväxt, men ibland även diarré eller dåligt allmäntillstånd. Tecken på smitta kan också visa sig i minskad mjölkproduktion, särskilt i slutet av sommaren och på hösten.

Djur i alla åldrar kan drabbas. Ofta räcker betesplanering för att hantera problemet. Att stängsla bort sanka partier, eller att inte beta där alls på sensommaren och hösten, kan vara en lösning. Det är också viktigt att djuren får friskt vatten. I en del fall behövs avmaskning.

Lungmask är en parasit som brukar ge sig till känna först på höstkanten. Djuren får torr hosta och nedsatt tillväxt.

Öka djurens möjlighet att stå emot smittan – kontakta din djurhälsoveterinär