Hållbart med svensk ost

Den svenska produktionen av mjölk orsakar i snitt 23 procent lägre utsläpp av koldioxid, än mjölk producerad i andra EU-länder.

Vi skulle minska klimatutsläppen med 16 procent om man valde enbart svensk ost, i stället för importerad, menar LRF Mjölk.

Att kor orsakar klimateffekten är inte heller korrekt, påpekar LRF Mjölk och förklarar att enbart fem procent av de globala utsläppen kommer från metan från idisslande djur, åtta procent består av fossilt metan och hela 74 procent orsakas av fossil koldioxid.

LRF pressmeddelande: Klimatsmart välja svensk ost