Högtidlig utdelning av medaljer

I måndags fick 37 mjölkproducenter ta emot guldmedalj för att under 23 år ha levererat mjölk med skicklighet och ansvarskänsla. Medaljerna delades ut för första gången 1958.

Gustav Ericson, Ulf och Christina Winblad, H.K.H. Prins Carl Philip

Guldmedaljerna delas ut gemensamt av de olika mejeriföreningarna som den främsta utmärkelsen till sina ägare och leverantörer. Kvalitetsarbetet på mjölkgården är centralt för att vi ska få högkvalitativa mejeriprodukter. Gårdens arbete omfattar också foderproduktion, djuromsorg och miljöarbete. Det är en uppgift som sträcker sig längre än att följa lagar och regler. Vid Guldmedaljen delas även priset till Årets Mjölkbonde ut, och årets vinnare är familjen Winblad, Womtorps gård.  

Stödet för svenskt lantbruk har aldrig varit större

Palle Borgström, Styrelseordförande LRF, inledde med att sammanfatta det utmanande året som gått. Han nämnde torkan och oron på gårdarna över fodertillgången, samt handelns, politikers och konsumenters insikt om att livsmedelsförsörjningen i Sverige inte kan tas för given.  

- Allt detta har lett till ett ökat intresse för mat och miljö. Och till att alltfler konsumenter väljer svenskproducerat kött och svensk mjölk, sa Palle.

Han tog också upp de insatser lantbrukare gjorde under sommarens bränder. Hur mer vatten spreds med hjälp av gödseltunnor än med brandflyg. Ni är förebilder och inspirerar, var hans medskick.

100 års historia kring smittskydd

Jens Mattsson, Generaldirektör för SVA gjorde en sammanfattning över Sveriges smittskydd. Han berättade om det goda hälsoläget bland svenska kor. Tack vare att vi arbetar med smittskydd, avelsarbete och med förebyggande djurhälsoarbete har vi en djuromsorg i världsklass. 

Att vi är fria från tuberkulos sedan 50-talet och att vi utrotat BVD, är exempel på framgångsrikt arbete, både på gårdarna och tillsammans med myndigheter. I Sverige är vi unika och fantastiska. Svenskt lantbruk är en central del av historien, en del av nutiden och en viktig del av framtiden, slog Jens fast.  

Konferencier var Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomens ordförande.