Kod 1 - om kalven föds upp av modern

Ett vanligt misstag är att använda fel kod vid inrapportering av kalvning. Det gör att beräkning av korrigerad vikt blir felaktig.

Använd kod 1

Om kalven diar sin mor ska användningskoden vara 1.

diande kalv

Kod 4 = kalven föds upp av fostermor
Ett vanligt misstag är att använda kod 4, som anger att kalven föds upp av en fostermor. Kod 4 påverkar alltså beräkningen av korrigerad vikt.

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06