Nästa decennium är de goda krafternas tid

På väg hem från Växa Sveriges sista styrelsemöte detta år är jag fylld av tacksamhet för det historiska beslutet om framtiden för vår kodatabas, med allt vad det kan innebära i ett lantbrukssverige under förändring. Styrelsens intensiva arbete med att forma de kommande fyra årens strategi är jag också stolt över.

Jag har snart ett decennium med Växa och de fem senaste åren med positivt ekonomiskt utfall, där 2019 utmärker sig rejält, vilket är något vi alla ska glädjas åt. Det stärker oss för framtiden.

På tåget, från sätet bakom mig, hör jag ett samtal, där mannen är av våra kända lantbruksauktionister och kvinnan har anknytning till lantbruk, men är verksam inom helt annat område. Han beskriver sitt arbete med att planera gårdsauktioner, där många redan nu är intecknade i kalendern för 2020. Jag funderar för mig själv vad som ska hända nästa år och vad som hänt hos oss på gården senaste tiden. Jag funderar för mig själv, strukturomvandlingen och om gårdarnas marker kommer att användas för mjölk- och köttproduktion.

Kvinnan svarar artigt på mannens frågor, om hon känner till något om lantbruk, om vilka hennes föräldrar som är lantbrukare är, och om hon hur deltagit i lantbruket hemma som barn. Jag hör henne varmt berätta om vad som drar igång hennes sommarkänsla: ljudet av kedjor mot metall, hon beskriver hissnäten… och själv kan jag direkt i kroppen förnimma känslan av att hålla balansen i balvagnen och samtidigt snurra kedjorna i hörnen inför nästa lass som ska hissas…  

Slut på tjuvlyssnandet. Jag vänder mig om och presenterar mig, eftersom jag känner en av dem. 

Resan hem går fort och vi pratar både minnen och framtid för det svenska lantbruket och de frågar mig om Växa. Vår resa inom företaget, och omvandling till något så heltäckande som Växa är idag, är inte så känt för personer som inte själva är verksamma i branschen, märker jag. 

Jag tänker att berättelserna om dåtid, nutid och framtid är viktigare än någonsin. Att vi ska vara stolta att vi har en lantbruksorganisation som kan föra fram dem. Växa kommer det närmsta året att förstärka Lantbrukets röst och vi planerar just nu hur det ska ske. 

Nästa år, 2020, börjar ett nytt decennium. Min förhoppning är att vi nått botten för alla de negativa krafter som gjort att vi under flera decennier minskat lantbruket i Sverige. Min förhoppning är att vi under de kommande tio åren kommer att se en ny era för svensk livsmedelsproduktion. Jag vill också tro att alla kommer att inse att lantbruket och den energi vi producerar behövs för allas liv, mat och värme. 

Med dessa ord vill jag önska er alla
En God Jul och ett Gott Nytt År.  

 

Marita Wolf

Marita Wolf
Ordförande Växa Sverige