NAV avelsvärden - ny uppdatering

Årets första ordinarie rutinavelsvärdering i NAV genomfördes som planerat i början av februari. Nu finns uppdaterade avelsvärden publicerade för mjölkraser samt för köttrastjurar utvärderade på kött x mjölk korsningar.

Mjölkras

I avelsvärderingen för juverhälsa infördes en ändring i editeringsproceduren för svenska besättningar. Den innebär att laktationer från besättningar, där veterinärrapporteringen av sjukdomar är ofullständig, inte ingår i avelsvärderingen. Liknade dataeditering för juverhälsa används nu för alla tre länder och sedan tidigare även i avelsvärderingen för Övrig hälsa.

Ändringen i information från Sverige innebar att vissa tjurar förlorade dotterinformation som ingått i tidigare avelsvärdering. Den genomsnittliga förändringen i indexet för Juverhälsa för både tjurar och kor var liten men vissa djur hade större ändringar i index än vid en ordinarie uppdatering av avelsvärden.

Köttras

NAV publicerade uppdaterade avelsvärden för köttrastjurar baserat på data från kött x mjölk korsningar i februari. Dessa avelsvärden publicerades för första gången i December 2018. Från och med 2019 kommer de publiceras i samband med de ordinarie NAV avelsvärderingarna fyra gånger per år.

Avelsvärden publiceras på ett antal olika ställen 
Här finns en sammanställning över var de presenteras