Ny webbportal ger råd om hur undvika juverinflammation

I den nya Juverportalen får du både råd, tips och information om juver och juverhälsa och du får lära dig mer om förebyggande arbete för att undvika mastit. Portalen är skapad för både lantbrukare och rådgivare.

– Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen bland Sveriges mjölkkor. Det är därför viktigt att höja den generella kunskapsnivån om mastit och hur sjukdomen förebyggs. Förhoppningen är att Juverportalen ska hjälpa till med detta genom bland annat konkreta tips och råd om hur man lyckas med juverhälsan i mjölkkobesättningen, säger Karin Persson Waller, statsveterinär vid SVA, som har varit med och tagit fram webbplatsen.

Portalen har utvecklats av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Växa Sverige.