Ökat tryck på formklass för limousin

Nu finns nya avelsvärden från årets andra nationella avelsvärdering för köttdjur. Värderingen gäller raserna angus, blonde, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental.

I senaste avelsvärderingen infördes en ändring för limousin, efter önskemål från Svenska Limousinföreningen. Ändringen innebär att vikten för formklass höjdes från 0,3 till 0,4 och vikten på slaktkroppstillväxt sänktes från 0,5 till 0,4.

Den nya viktningen gav önskade resultat

Det blev ett ökat tryck på formklass i avelsmålet för limousin. Sambandet mellan avelsvärden för produktionsindex och formklass ökade, medan förhållandet mellan produktionsindex och slaktkroppstillväxt minskade.

Ett liknande mönster ses för avelsindex, men inte lika starkt eftersom det där ingår fler egenskaper utöver produktion.

Till följd av ändrad viktning ändrades produktionsindex och avelsindex mer än vid en ordinarie uppdatering för djur av rasen Limousin.

Är din besättning ansluten till KAP?
Då hittar du alla dina djurs avelsvärden i verktyget KAP besättningsanalys som finns på Min sida.
Logga in på Min sida

Topplistor och genetiska trender på Webbtjuren
Topplista köttdjur
Köttrastrender

Avelsvärden för semintjurar finns även hos VikingGenetics.
www.vikinggenetics.se

Här kan du läsa mer om avelsvärdering av köttraser