Redovisningar och kalvningsresultat

Nu finns nya rapporter för enskilda kor och ungdjur att ta del av på Min sida. Se också kalvningsresultatet för senaste KAP-året.

Nya rapporter på Min sida

Redovisning av enskilda kor och ungdjur finns nu under Översikt och verktyget Kokontroll, KAP & Härst. dokumentarkiv. Där hittar du också besättningsredovisningen. 

Logga in på Min sida

Om du vill ha redovisningarna med postutskick går det att beställa. Vi debiterar för tid och porto. Önskar du få de postade till dig i fortsättningen, behöver du bara tala om det för oss, så ordnar vi det. Kontakta Kristina Remgård för beställning.

Kalvningsresultat, KAP 1/9 2018 till 31/8 2019

Resutlat redovisas för raser med >100 kalvningar. I Samtliga renrasiga ingår även raser med färre än 100.

 Ras

Antal kalvningar Andel lätta kalvningar Andel levande vid födsel Andel avvanda av levande födda
Angus 1706 99,2 97,7 98,4
Blonde 246 99,6 96,9 98,0
Charolais 3 986 99,0 96,1 98,2
Dexter 171 98,7 98,8 98,9
Hereford 3 112 98,2 96,7 98,6
Highland Cattle 210 99,1 98,6 99,6
Limousin 1 333 98,4 97,3 98,5
Simmental 2 152 98,8 97,2 98,2
Samtliga renrasiga 13 642 98,8 96,9 98,4
Samtliga korsningar 2 652 98,4 97,7 98,5
Samtliga 16 294 98,7 97,0 98,4

Tabellens innehåll är hämtad från tidningen Nötkött nr 5 2019.

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06