Välj svensk mat för en mer hållbar framtid

Aktiviteter för ökad hållbarhet för djur, människor och miljö bidrar i de flesta fall till bättre lönsamhet på gården. I Sverige har vi friska och produktiva djur vilket leder till god lönsamhet och låg klimatbelastning.

Hur långt fram vi ligger inom hållbarhet i Sverige, och hur Växas verktyg och tjänster bidrar till ökad hållbarhet, berättar vi i filmer som spelats in hos Årets Mjölkbonde 2019, Christina och Ulf Winblad, Womtorp.

Mervärden inom svensk mjölkproduktion

Med filmerna vill vi lyfta fram några av de mervärden som svensk mjölkproduktion står för. Använder vi alla dessa fakta och mervärden hjälps vi åt att kommunicera hur långt fram svensk produktion ligger inom hållbarhet för djur, människor och miljö. Flera av de mervärden som kommuniceras i filmen är användbara både för kött- och mjölkproduktion.

Och kom ihåg – det som är bra för hållbarheten är i de flesta fall även bra för gårdens lönsamhet!

  • Svensk mjölkproduktion = ½ klimatbelastning jämfört världsgenomsnittet
  • Svensk djurvälfärd är i världsklass med världsunikt låg användning av antibiotika
  • Betesmarker är naturliga kolsänkor för koldioxid
  • Naturbetesmarker har 40 växtarter per kvadratmeter = biologisk mångfald
  • 60% av total klimatpåverkan från livsmedel i Sverige = importerad mat

Välj svensk mat för en mer hållbar framtid

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar