Återbäringen betalas ut till våra medlemmar

Det goda resultatet från 2019 gör att du som är medlem i Växa Sverige får del av återbäringen om totalt 8,1 miljoner kronor.

Återbäringen betalas ut efter att stämman fastställde resultatet här i maj och kommer dig som medlem till del som en kreditpost på majfakturan. Återbäringen baseras på dina inköp av doser och på avgift till Kokontroll och KAP.

Marita Wolf, ordförande uttalar sin glädje över att Växa Sverige för det gångna året har redovisat det bästa ekonomiska resultatet hittills, ett resultat som är sprunget både ur affärerna och en fastighetsförsäljning i Kalmar. Det totala resultatet uppgick till 17,5 miljoner och företaget omsatte 431 miljoner.

Vi har fört ett resonemang om fördelningsgrund för återbäringen och som styrelse känns det tillfredställande att få berätta om det positiva resultatet och samtidigt få ge en återbäring till medlemmarna, säger Marita. Allt sammantaget stärker detta ytterligare företaget Växa Sverige och del av den styrkan ger vi nu tillbaka till medlemmarna.

Du som har E- eller PDF-faktura har fått din återbäring med majfakturan som precis gått i väg, övriga medlemmor mottar återbäringen på majfakturan per post . Minsta belopp som betalas ut är 500 kronor.

Marita Wolf

Marita Wolf
Ordförande Växa Sverige