Bra värden i förstaskörden 2020 – men akta dig för lösa magar!

Den kalla och torra våren har satt sina spår i näringsvärdena på 1a skörden som generellt har hög smältbarhet och därmed högt energivärde och ett högt innehåll av socker.

Även ts-halten är hög och detta gör att sockret inte förbrukas i lika hög utsträckning under ensileringen utan blir kvar i ensilaget som socker. Fiberinnehållet i form av NDF är lågt och den osmältbara andelen av NDF (iNDF) är låg. Råproteinhalten är förhållandevis låg om man sätter den i relation till den höga smältbarheten i gräset.

Förstaskörd 2020

 • Hög smältbarhet och energi
 • Högt sockerinnehåll
 • Hög ts-halt
 • Låg NDF
 • Relativt låg råprotein

Vad blir effekten?

Hög smältbarhet och energi innebär risk för lösa magar och fetthaltdepression. Hög energinivå kan också ge risk för lata och trög kotrafik i robotbesättningar

Är ensilaget väldigt torrt är risken stor att korna sorterar i mixen, dvs att de plockar ut det goda kraftfodret som faller ur mixen när den blir för torr. Det gör att en del kor riskerar att bli lösa i magen medan andra inte blir det.

En relativt låg råproteinhalt i förhållande till energivärdet kan ge låg mjölkureahalt och risk för försämrad fruktsamhet, sänkt avkastning och nedsatt foderutnyttjande.

Vad kan vi göra åt det?

Är korna lösa i magen behövs något som stabiliserar. Det kan vara halm, gräsfröhalm eller grovt ensilage. Har man möjlighet att mixa och blanda med en annan skörd av ensilage med högre NDF kan det bli en bra blandning där ensilage kompletterar varandra. De här åtgärderna kan också hjälpa mot stopp i kotrafiken.

Vid hög ts-halt i ensilaget behövs oftast en tillsats av vatten vid blandning av fullfoder eller blandfoder för att man ska komma ner i rätt ts-halt i totala mixen, dvs 36-40 %. När mixen blir mer extrem med hög stärkelse- och sockernivå är det ännu viktigare att korna inte kan sortera. Om de sorterar kan vissa kor äta en än mer extrem blandning.

Har fodret låg proteinnivå och mjölkurean är låg kan man behöva öka andelen proteinråvaror och/eller byta kraftfoder till ett med mer lättlösligt protein.

Viktigt- tipsen är generella och rätta åtgärder behöver anpassas efter just dina analyser och förutsättningar! Prata med din foderrådgivare för att få hjälp med att balansera foderstaten.

Åtgärder med extrem 1a skörd från 2020

 • Blanda in halm eller grovt ensilage (om lösa magar)
 • Blanda 1a skörden med 2a eller 3e skörd, där det går
 • Öka proteinnivån i foderstaten, gärna med lättlösligt protein (om urea är låg)
  • Öka andelen proteinråvaror
  • Byt kraftfoder till ett med mer lättlösligt protein
 • Blanda in vatten i mixen (om den är för torr)