Byte av labb för DNA-analyser

Från och med 1 december skickas alla beställningar av härstamningsverifiering till Eurofins i Danmark.

Metoden för härstamningsverifiering kommer snart att bytas ut till genomisk analys. I samband med övergången blir kostnaden högre för DNA-typningsprover, eftersom provet också analyseras genomiskt.

När du beställer DNA-analys från och med den 1 december, får du ett provkit med posten och mer information om hur du går tillväga.

Gå över till genomisk analys redan nu

Börja härstamningsverifiera med genomisk analys - du får snabbare svar till en lägre kostnad. Vid en härstamningsverifiering behöver du ha samma analysmetod till djurets föräldrar, som för djuret som ska verifieras.

Mer om härstamningsverifiering